Blogi

Talouspäällikkö – suomi – minisanakirja

17.09.2021
Miia Kiviluoto

Tähän blogikirjoitukseen on koottu joitain talouden termejä – mitä talouspäällikkö tarkoittaa käyttäessään jotain taloustermiä tai puhuessaan taloudesta eli talouspäällikkö-suomi-minisanakirja.

Lista ei ole mitenkään täysin kattava vaan tähän on kerätty tyypillisimmät termit, joihin esimies saattaa törmätä taloudesta keskustellessaan. Jossain kohtaa termi on kuvattu talouden oppikirjoihin nähden hieman ”oikaisten” ja se on tarkoituksellista. Talouden slangi on joskus koukeroista ei-talousihmiselle ja tämän luettelon on tarkoitus olla avuksi sellaiselle, joka ei ole talouden ammattilainen.

Budjetti on seuraavan vuoden toiminnan ja myynnin suunnittelua, joka budjetissa ilmoitetaan tuloslaskelman muodossa euroina. Julkisella sektorilla puhutaan talousarviosta.

Kannattavuus kertoo, miten yritystoiminta sujuu. Kannattavassa toiminnassa saadaan enemmän rahaa kassaan kuin joudutaan maksamaan laskuina, palkkoina ja muina kustannuksina ulkopuolelle. Hyvä kannattavuus tarkoittaa omistajille mahdollisuutta saada tuottoa.

Kustannukset eli mitä maksuja yrityksen toiminnasta aiheutuu: palkat, tavaroiden ja palveluiden ostot, vuokrat, jne. Kirjanpidossa puhutaan kulusta ja kustannuslaskennassa kustannuksista ja näillä on talousihmisen näkökulmasta eroa, mutta ei-talousihminen pärjää kyllä vaikka puhuisi aina kustannuksista.

Liikevaihto kertoo, paljonko yritys on myynyt tuotteitaan tai palveluitaan. Julkisella sektorilla liikevaihtoa vastaa toimintatuotot.

Resurssilla tarkoitetaan talouskielessä esimerkiksi ihmisiä, jotka valmistavat tuotteen/palvelun tai rahamäärää jota vaaditaan tähän valmistamiseen tai tilaa, joka tarvitaan tämän tuotteen/palvelun tekemiseksi. Ilman riittäviä resursseja ei voida valmistaa tuotetta.

Esimerkki: Kampaamolla on niin paljon asiakkaita, ettei yksi kampaaja ehdi millään huolehtia kaikista asiakkaista. Kampaaja miettii voisiko tiloihin tulla toinen kampaaja: onko toiselle kampauspisteelle riittävästi tilaa, löytyykö sopivaa henkilöä ja olisiko uusia asiakkaita niin paljon, että toisen kampaajan on kannattavaa tulla töihin. Eli kampaaja miettii, onko riittävät resurssit kannattavaan toimintaan.

Taloudellisuus. Mitä pienemmillä kustannuksilla jokin palvelu tai tuote voidaan toteuttaa, laadun ei saa tokikaan kärsiä, sitä taloudellisempaa toiminta on. Tavallisesta elämästä voi ottaa esimerkiksi auton, joka on taloudellinen – eli vie vähemmän polttoainetta kuin toinen vastaavanlainen auto.

Tappio. Tuloslaskelmassa tappio tarkoittaa sitä, että yrityksellä on ollut enemmän kustannuksia kuin tuloja.

Tase kertoo, paljonko yrityksellä on varallisuutta (vastaavaa) eli esimerkiksi rakennuksia, osakkeita tai laitteita sekä paljonko on velkaa (vastattavaa). Taseen näkökulmasta yrittäjän sijoittama oma pääoma on velkaa samaan tapaan kuin ulkopuoliselta rahoittajalta otettu velka. Tase on tuloslaskelman ohella olennainen osa yrityksen tilinpäätöstä.

Tilikausi on 12 kuukauden pituinen ajanjakso, yrityksen toimintavuoden pituus. Yleensä tilikausi on sama kuin kalenterivuosi. Yrityksen aloittaessa tai lopettaessa toimintaa, tilikausi voi olla lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta.

Tilinpäätös on tilikauden lopuksi tehtävä paketti, joka kuvaa miten liiketoiminta sujui tilikauden aikana. Lisäksi tilinpäätös kertoo yrityksen varallisuusasemasta eli taloudellisesta tilanteesta tilinpäätöspäivänä. Tilinpäätöksestä selviää lisäksi yrityksen keskeiset tunnusluvut.

Tuloslaskelma kertoo yrityksen toiminnasta aiheutuneet menot ja myynnistä saadut tulot. Tuloslaskelma kertoo, miten yritys on käyttänyt kyseisenä vuonna rahansa ja miten hyvin yritys on toiminut omistajan näkökulmasta eli kannattavuudesta. Tuloslaskelma on osa yrityksen tilinpäätöstä.

Tuotot tarkoittaa yksinkertaisesti tuloja, mitä saadaan esim. palvelun myynnistä.

Tuottavuus kertoo kuinka paljon yritys pystyy tekemään jotain tuotetta/palvelua tietyllä määrällä rahaa/henkilöitä/laitekannalla. Toiminta on sitä tuottavampaa, mitä vähemmin resurssein eli tarvikkeet/laitteet/henkilöt/jne. saadaan valmistettua jokin tavara tai tuottaa joku palvelu. Tuottavuutta voi myös parantaa valmistamalla samalla määrällä resursseja enemmän lopputuotetta tai palvelua kuin aikaisemmin pystyttiin.

Esimerkki: henkilöstön tuottavuus kasvaa, jolloin samalla henkilöstömäärällä saadaan valmistettua nyt 6 laitetta päivässä kun aikaisemmin valmistui vain 5 laitetta päivässä.

Voitto. Yrittäjä tavoittelee tätä! Tuloslaskelmassa voitto tarkoittaa sitä, että yrityksellä on ollut enemmän tuloja kuin kustannuksia.

0 kommenttia