Blogi

5+1 asiaa joilla pienyritys menestyy

muistilappuja tietokoneen näytöllä - miten pienyritys menestyy
22.07.2023
Miia Kiviluoto

 

Talousosaaminen ja talouden ymmärtäminen ei ole vain isoille pörssiyrityksille. Myös pienyritysten menestyksen kannalta on ratkaisevan tärkeää ymmärtää talouden peruskäsitteitä ja -prosesseja.

Haluatko viedä yrityksesi kohti menestystä? Ota nämä termit haltuun ja osaksi yrityksesi talousrutiineja, niin olet jo askeleen pidemmällä kuin moni kanssayrittäjäsi.

 

Kassavirran hallinta

Kassavirta on yrityksen elinehto. Se on kuin yrityksen verenkierto, ja sen tulee olla tasapainossa terveen talouden ylläpitämiseksi. Kassavirta tarkoittaa rahaa, joka liikkuu yrityksesi sisään ja ulos tietyllä ajanjaksolla.

Kassavirta voi tulla erilaisista lähteistä, kuten myyntituloista, lainoista tai sijoituksista. Rahaa taas virtaa ulos esimerkiksi palkkojen ja materiaaliostojen muodossa.

Vaikka on tärkeää tehdä voittoa tuotteen tai palvelun myynnistä, on vielä tärkeämpää ylläpitää riittävää kassavirtaa täyttämään yrityksen nykyiset velvoitteet.

Yritys voi olla kannattava paperilla, mutta jos sen rahavirta on negatiivinen – eli se kuluttaa enemmän rahaa kuin se tuo sisään – se voi nopeasti ajautua vaikeuksiin.

 

Budjetointi ja ennustaminen

Budjetointi on yksi tärkeimmistä taloudellisen hallinnan työkaluista. Budjetin avulla voit suunnitella ja hallita tulot ja menot sekä varmistaa, että yritykselläsi on riittävästi varoja toimintansa pyörittämiseen ja tavoitteidensa saavuttamiseen.

Ennustaminen puolestaan on prosessi, jossa käytetään historiallista dataa tulevien taloudellisten tulosten ennustamiseksi. Hyvä ennuste antaa sinulle realistisen kuvan siitä, mihin yrityksesi on matkalla, ja auttaa sinua tekemään tietoon perustuvia päätöksiä.

Budjetointivinkkejä ja helppo tapa tehdä budjetti – löydät vinkkejä täältä

 

 Tilinpäätöksen ymmärtäminen

Tilinpäätös on kuin yrityksen terveystarkastus. Se tarjoaa kattavan kuvan yrityksen taloudellisesta terveydestä ja suorituskyvystä. Tilinpäätös koostuu kolmesta pääosasta: taseesta, tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta.

Tase antaa yleiskuvan yrityksen taloudellisesta asemasta tietyllä hetkellä. Se osoittaa yrityksen varat, velat ja oman pääoman.

Tuloslaskelma puolestaan kuvaa yrityksen tuottoja, kustannuksia ja tulosta tietyn ajanjakson aikana.

Rahoituslaskelma puolestaan kertoo, miten yritys on rahoittanut toimintansa ja miten se on käyttänyt rahavarojaan.

 

Kustannusten hallinta

Kustannusten tehokas hallinta on avainasemassa yrityksen kannattavuuden parantamisessa. Kustannusten leikkaaminen voi tapahtua monella tavalla, kuten neuvottelemalla toimittajien kanssa paremmista hinnoista, vähentämällä jätettä tai etsimällä tehokkaampia tapoja tehdä työtä.

Käy lukemassa täältä, miten yrityksen kustannusrakennetta voisi optimoida.

 

Velan hallinta

Velka on kaksiteräinen miekka.

Toisaalta se voi olla tehokas väline yrityksen kasvun rahoittamiseksi, mutta toisaalta se voi myös aiheuttaa merkittäviä rahavirran ongelmia, jos sitä ei hoideta asianmukaisesti.

Jos yrityksen rahat eivät riitä toiminnan pyörittämiseen, kannattaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa olla yhteydessä asiantuntijaan. Näin vältytään tilanteen ajautumisessa liian hankalaksi ja parhaassa tapauksessa yrityksen talous saadaan raiteilleen ilman velkaa.

Velan hallinnassa on tärkeää pitää silmällä lainojen takaisinmaksuja ja korkokustannuksia.

 

+ Riskien hallinta

Yrittäjyys on aina riskinottoa. Mutta tämä ei tarkoita, että sinun pitäisi ottaa tarpeettomia riskejä. Hyvä riskienhallinta tarkoittaa riskien tunnistamista, arvioimista ja priorisoimista sekä toimenpiteitä niiden vaikutusten vähentämiseksi.

Tee kattava riskianalyysi liiketoimintaympäristöön ja yrityksen toimintaan liittyen. Arvioi jokaisen tunnistetun riskin todennäköisyys ja sen vaikutus yrityksesi toimintaan.

Kun olet tunnistanut riskit, mieti, miten riskit voisi välttää kokonaan tai niiden aiheuttamaa vahinkoa voisi pienentää. Riskejä voi pyrkiä minimoimaan esimerkiksi vakuutuksilla ja varasuunnitelmilla. 

Talouden ymmärtäminen ja hallinta ovat avainasemassa pienyrityksen menestyksessä. Kun opit ymmärtämään näitä talouden peruskäsitteitä, saat paremman kuvan yrityksesi taloudellisesta terveydestä ja voit tehdä parempia päätöksiä tulevaisuuden varalle.

Tämä on avain menestyvän ja kestävän yrityksen rakentamiseen.

0 kommenttia